Ojcowie powinni mieć więcej urlopu, by móc angażować się w rodzicielstwo – uważają Polacy

„Czy ojcostwo przeszkadza w rozwoju kariery?” – to jedno z pytań zadanych w nowym badaniu autorów serwisu CVeasy.pl. Okazało się, że tylko 28% ankietowanych odpowiedziało na nie twierdząco. Znaczna część Polek i Polaków (39%) dostrzega jednak presję ze strony pracodawców, aby mężczyźni skupiali się na pracy, a nie życiu rodzinnym.

 

 

 

Większość zgadza się przy tym, że partnerski model rodziny jest najlepszy dla dziecka. Co ciekawe, równe zaangażowanie rodziców w pracę oraz opiekę nad dziećmi i domem znacznie częściej popierają kobiety (71%) niż mężczyźni (58%). Polki lepiej znają też prawa przysługujące ojcom i rzadziej oczekują, by to mężczyźni mocniej angażowali się w pracę zarobkową, gdy ich partnerka zostanie mamą. Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu CVeasy.pl, przygotowanego we współpracy z agencją Elephate?

Ojcom należy się więcej wsparcia

8 na 10 ankietowanych uważa, że państwo powinno bardziej wspierać ojców chcących angażować się w rodzicielstwo na równi z matkami. 7 na 10 osób oczekuje też większej pomocy dla ojców ze strony pracodawców.

Prawo pracy powinno uwzględniać wsparcie dla mężczyzn już na etapie ciąży kobiety. Przyszła matka nie powinna być sama z załatwianiem spraw lekarskich itd. Później także ojcowie starszych dzieci powinni mieć możliwość brania urlopu ze względu na nagłe potrzeby, takie jak choroba pociechy, bez krzywego spojrzenia pracodawcy. To nie tylko problem matek – komentuje jedna z badanych.

Urlop rodzicielski tylko na papierze

Jak czytamy w raporcie, więcej niż co czwarta osoba (27%) spotkała się z sytuacją, w której przełożony niechętnie przyjął wniosek o urlop rodzicielski od ojca lub nakłaniał go do skrócenia jego długości. Rzeczywistość pokazuje więc, że ojcowie nie tylko mają mniej przywilejów niż matki, ale bywają one również słabo respektowane.

Ustawodawca jasno określa prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników, więc nie bez powodu prawo do takiego urlopu regulowane jest odgórnie, by zabezpieczyć taką możliwość nowym rodzicom – mówi psycholog biznesu dr Magdalena Małecka.

Elastyczna praca i zrozumienie – tego potrzebują Polacy

Zdaniem trzech czwartych Polek i Polaków firmy powinny oferować mężczyznom elastyczne godziny pracy lub opcję pracy zdalnej, aby umożliwić im aktywny udział w życiu rodziny. Według ponad połowy ojcom powinno należeć się też więcej dodatkowego płatnego urlopu.

Za pomocne uznajemy też oferowanie większej wypłaty i możliwości dodatkowego zarobku czy… informowanie o przysługujących przywilejach. Okazuje się bowiem, że tylko co piąty badany jest zdecydowanie pewny swojej wiedzy na temat praw pracujących ojców. Warto nadrobić te braki we własnym zakresie, bo świadoma społeczność to taka, w której łatwiej jest wprowadzać pozytywne zmiany, wspierające równe traktowanie obojga rodziców.

Kompletny raport o wpływie ojcostwa na kariery Polaków jest dostępny na CVeasy.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *