Ewa Suchocka: Kluczem do autentyczności – jest poznać siebie i zaakceptować siebie

– Autentyczność to – poza kierunkiem ku wnętrzu – także kierunek – ku zewnętrzu, ku innym. Mam na myśli uważne słuchanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Zwracanie uwagi na opinie, potrzeby i obawy naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Okazanie zainteresowania tym, co mówią, i reagowanie w sposób, który odzwierciedla naszą autentyczną troskę. Za tym idzie również akceptacja zewnętrznej konstruktywnej krytyki i używania jej do swojego rozwoju. – mówi Ewa Suchocka, trener mentalny, przedsiębiorczyni, członkini Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu. Uczestniczka akcji “Autentyczność – prawdziwa siła kobiet w biznesie”. 

Co oznacza dla Ciebie autentyczność w biznesie? Jakie to ma znaczenie w Twojej działalności?

Autentyczność w biznesie to dla mnie w pełni świadoma decyzja, że jako przedsiębiorczyni dla mojego biznesu wybieram takie wartości, taką misję, takie strategie i cele oraz angażuję się w takie projekty i takie sposoby działania, które są odbiciem moich osobistych przekonań oraz wartości, i które nie zawężają mi przestrzeni do pozostawania w zgodzie ze sobą. Bardzo o to dbam. Znajduję się na etapie, kiedy jest mi trudno sobie wyobrazić, że angażuję się w projekt, którego misja, cele stoją w kontrze do moich osobistych kluczowych wartości czy przekonań. Historie, które widziałam z bliska pokazują, że takie przedsięwzięcia nie kończą się wcale dobrze, a koszty osobiste bywają odłożone w czasie.

Autentyczność w biznesie oznacza też dla mnie jeszcze jeden ważny aspekt. Mm tu na myśli odpowiedzialność. Pokazuję siebie w biznesie w sposób naturalny, tylko przez filtr troski, odpowiedzialności właśnie. Bliskie jest mi zdanie Jacka Santorskiego, że bycie autentycznym w biznesie to nie tylko branie odpowiedzialności za kogoś lub za coś, ale też odpowiadanie, a nie reagowanie. Jacek Santorski wybitny psycholog biznesu posługując się pojęciem „bycia na posterunku” sformułowanym przez ks. Tischnera, wyjaśnia, że będąc na posterunku biznesowym podobnie jak na posterunku jako mama, ojciec, czy też jako doradca ważne jest, by transformować reakcje w odpowiedzi, i do ludzi podchodzić z troską o nich. Wtedy moja autentyczność obejmuje nie tylko moją zgodę ze sobą, ale staje się częścią relacji z innymi. Te mądre i głębokie słowa dużo porządkują w rozumieniu autentyczności w odniesieniu do biznesu i staram się je stosować w życiu.

Czy uważasz, że autentyczność ma wartość w biznesie? Jak wpływa na budowanie zaufania i relacji z klientem?

Autentyczność w biznesie ma bardzo dużą wartość. To fundament który definiuje nie tylko sposób działania firmy, ale też relacje z klientami.

Wielu klientów oczekuje, żeby firmy mówiły prawdę i postępowały zgodne z własnymi wartościami. Kiedy więc firma konsekwentnie przekazuje swoje wartości i jest wierna swoim zasadom, to tak naprawdę wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. I wtedy klienci są bardziej skłonni jej ufać i pozostać z marką. Autentyczność bardzo ułatwia komunikację, bo przekaz, który jest szczery i rzetelny powoduje, że klienci bardziej słuchają i reagują na niego. Dzięki czemu firma ma możliwość lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, a co za tym idzie, lepiej dostosować produkty i usługi do ich rzeczywistych potrzeb. To wpływa na budowanie silnej więzi z klientami, i zwiększa ich lojalność.

Działanie firmy z pozycji autentyczności, oznacza zaangażowanie w długotrwałe relacje z klientami, co może skutkować dla niej długofalowym sukcesem biznesowym i poczuciem satysfakcji po stronie odbiorców. Firmy autentyczne są też bardziej elastyczne i skłonne do dostosowywania się do zmian. Wielu klientów, którzy doceniają otwartość na rozwój, chętniej utrzymuje z takimi firmami relacje w dłuższej perspektywie czasowej. W rezultacie, autentyczność nie tylko wpływa na krótkoterminowy sukces biznesowy, ale także poprzez trwałe relacje z klientami, tworzy solidne fundamenty zaufania dla długoterminowego rozwoju i współpracy.

Czy bycie autentycznym jest równoznaczne z byciem transparentnym w biznesie? W jaki sposób te elementy się różnią, a w jaki się uzupełniają?

Są to powiązane, ale nieco różne pojęcia. Autentyczność odnosi się do kwestii tożsamości firmy – kim firma jest oraz do spójności w działaniach. Firma jest autentyczna, gdy konsekwentnie działa zgodnie z zadeklarowanymi wartościami, jest im wierna a jej działania odzwierciedlają prawdziwe przekonania. Firma nie udaje czegoś, czego naprawdę nie reprezentuje.

Z kolei bycie transparentnym oznacza jasność oraz otwartość i dotyczy udostępniania przez firmę informacji dotyczących jej działań, procesów podejmowania decyzji i pełnych wyników finansowych. Umożliwia zrozumienie, jak działają procesy w firmie. Transparentność ma więc charakter obiektywnych danych. Skupia się na tym, co firma robi i jakie informacje udostępnia.

Zatem różnica polega na tym, że autentyczność kładzie nacisk na zgodność z wartościami, podczas gdy transparentność koncentruje się na udostępnianiu jasnych danych i informacji.

Oba pojęcia się uzupełniają, ponieważ autentyczność przyczynia się do budowania zaufania poprzez konsekwentne działania zgodne z wartościami, podczas gdy transparentność umożliwia klientom zrozumienie tych działań poprzez udostępnianie jasnych informacji. Równolegle obie cechy wspierają skuteczną komunikację i przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku marki, co może przyciągać klientów i wspierać ich lojalność.

Czy sądzisz, że klienci doceniają autentyczność? Czy wpływa ona na lojalność klientów?

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku klienci mają wiele opcji do wyboru. Autentyczność może być kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze jednej firmy przed inną. Tak, wielu klientów docenia autentyczność w biznesie i coraz bardziej zwraca uwagę na to, czy firma jest rzeczywiście związana ze swoimi wartościami i czy działa w sposób zgodny z obietnicami, jakie składa. Klienci identyfikują się z markami, które są prawdziwe i nie udają. Już sam brak fałszywego przedstawiania się sprawia, że klienci czują się pewniej. Chętniej współpracują z firmami, które są otwarte i szczere, ponieważ czują, że mogą im zaufać.

Gdy doświadczają zgodności między wartościami firmy a jej działaniami, często decydują się na powtarzalne zakupy. A gdy firma zyskuje i sympatię klientów, przekłada się to na pozytywne opinie i rekomendacje, długofalowe zaufanie i długoterminowe współprace, a to są kluczowe czynniki dla budowania lojalności.

Autentyczność tworzy trwałe połączenie między firmą a klientami, oparte na wzajemnym zaufaniu i zgodności wartości, dlatego jest ważnym elementem budowania lojalności.

Czy autentyczność jest cechą którą można nauczyć się wyrażać w biznesie? Jakie kroki lub praktyki można podjąć, aby być bardziej autentycznym?

Jeśli w kontekście biznesowy zależy nam na budowaniu zaufania, tworzeniu trwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami, to umiejętność autentycznego wyrażania siebie jest kluczowa. Dobra wiadomość jest taka, że możemy się tego nauczyć. Zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym. Warto jednocześnie pamiętać, że to jest proces, który wymaga świadomego wysiłku i praktyki, pracy nad sobą, samoświadomości, znajomości siebie.

Od czego zacząć? Od autorefleksji i samoakceptacji. Kluczem do autentyczności – jest poznać siebie i zaakceptować siebie. Zaakceptowanie swoich wad, błędów, porażek, blizn powstałych w wyniku życiowych doświadczeń to niezbędny element procesu samopoznania i nauczenia się, jak tym sobą autentycznym zarządzić. Potrzebujemy w tym miejscu określić, jakie są nasze osobiste wartości. i jak chcemy, aby te wartości odzwierciedlały się w naszym biznesie. Zdefiniowanie klarownych wartości stanowi fundament autentyczności. Bez tego w ogóle trudno mówić o autentyczności.

Kolejna rzecz to upewnienie się, że nasze cele i działania w biznesie są zgodne z tymi wartościami. Jeśli znajdujemy sprzeczności, to dostosowujemy cele i działania, w taki sposób, żeby osiągnąć spójność pomiędzy działaniami i słowami, naszą postawą i wartościami. Pomocne w tym jest kierowanie uwagi na praktykowanie szczerości. I oczywiście unikanie fałszowania informacji lub udawania, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Jeśli popełnimy błąd, to ok, przyznajmy się do niego i … podejmijmy kroki naprawcze.

Autentyczność to – poza kierunkiem ku wnętrzu – także kierunek – ku zewnętrzu, ku innym. Mam na myśli uważne słuchanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Zwracanie uwagi na opinie, potrzeby i obawy naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Okazanie zainteresowania tym, co mówią, i reagowanie w sposób, który odzwierciedla naszą autentyczną troskę. Za tym idzie również akceptacja zewnętrznej konstruktywnej krytyki i używania jej do swojego rozwoju.

W biznesie i w życiu, jeśli chcemy być autentyczni, potrzebujemy nauczyć się przyjmowania odpowiedzialność za swoje decyzje oraz działania przy jednoczesnym nie umniejszania sobie. Pomocne jest poznanie i wytrenowanie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, aby unikać ukrywania swoich uczuć pod wpływem presji.
Ten proces ma charakter indywidualny, a każda osoba może go rozwijać w sposób odpowiedni dla siebie. Nie ma jednego właściwego sposobu bycia autentycznym, równolegle do tego kluczowe jest dążenie do zgodności z własnymi wartościami i przeżywaniem życia w sposób zgodny z własnym głęboko wewnętrznym “ja”.

Czy istnieje jakiś konkretny moment w Twojej karierze, kiedy bycie autentycznym miało kluczowe znaczenie dla sukcesu?

Jako przedsiębiorca działam na rynku od ponad dwudziestu lat. To co uważam za sukces, to fakt, że nasze współprace z kluczowymi klientami mają charakter długofalowy, że towarzyszymy naszym klientom w ich biznesowych, czy inwestorskich historiach przez wiele lat. 5 -8-10 – a nawet 15 czy rekordowo 18 lat. Kompetencje, autentyczność, uczciwość, szczerość, otwartość w połączeniu z odpowiedzialnością i prawdziwą troską o sprawy klienta budują fundamenty zaufania, lojalności i w konsekwencji długofalowego obustronnego sukcesu w biznesowej współpracy.

Bywa, że mamy do czynienia z kontrahentem, który deklaruje jedno, a robi drugie, który nie grzeszy szczerością, przywdziewa maski, postępuje sprzecznie z głoszonymi wartościami. Co wtedy? Jak postąpić? Ja stawiam na wewnętrzny spokój, na zgodę ze sobą i kończę współpracę najszybciej jak to możliwe. Bo trudne sytuacje nas sprawdzają, a wybór właściwej odpowiedzi w tym teście to sukces!

Czy uważasz, że autentyczność wpływa na sposób zarządzania zespołem? Jakie jest znaczenie autentycznego przywództwa w biznesie?

Wartości i postawy lidera przekładają się na normy i wartości panujące w całej organizacji, dlatego autentyczne przywództwo kształtuje autentyczną kulturę organizacyjną i wpływa na zachowania pracowników.

Właściwe przywództwo, które nie tylko słownie przekazuje wartości, ale również wciela je w życie, zachowując spójność między deklarowanymi a rzeczywistymi działaniami, jest kluczowym elementem w budowaniu zaufania w zespole, tworzy atmosferę, w której pracownicy czują swobodę, by wyrażać swoje pomysły, ale też obawy czy sugestie. Dostępny i otwarty lider buduje bardziej osobiste i trwałe więzi z członkami zespołu i aktywuje rozwijanie silniejszych relacji międzyludzkich, co wzmacnia zespół. Otwarta komunikacja ze strony autentycznych liderów, jasno i skutecznie przekazywane przekonania, cele i wartości ułatwiają zrozumienie wizji firmy przez pracowników. Pracownicy mając większą pewność co do wiarygodności liderów, widząc, że są zrozumiani i docenieni, z większym zaangażowaniem podchodzą do pracy, czują się bardziej związani z organizacją i zmotywowani do osiągania wspólnych celów, chętniej działają w zgodzie z wartościami organizacji. Autentyczność lidera może służyć jako wzór do naśladowania dla innych członków zespołu. Widząc, że lider jest zgodny z własnymi wartościami, pracownicy chętniej podążają za nim, współpracują i efektywniej działają. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, że autentyczni liderzy angażują się w rozwój swoich pracowników. Stawiają na uczciwe i konstruktywne oceny, oferują wsparcie w rozwoju zawodowym i tworzą środowisko, które sprzyja ciągłemu doskonaleniu.

Podsumowując, autentyczne przywództwo odgrywa kluczową rolę w biznesie, wpływając na różne aspekty działalności organizacji. Jest to podejście, które uwzględnia zarówno wartości osobiste lidera, jak i cele organizacyjne, co przekłada się na trwały sukces i pozytywne relacje w środowisku biznesowym.

Czy istnieją wyzwania związane z byciem autentycznym w biznesie? Jak radzisz sobie z ewentualnymi konsekwencjami?

Różne osoby mogą odbierać autentyczność w różny sposób. To, co jeden może uznać za autentyczne, przez innego może być postrzegane jako nieodpowiednie czy zbyt ekspansywne. W społecznościach, gdzie pewne normy są powszechne, bycie autentycznym może narażać firmę na presję społeczną lub niezrozumienie a liderzy muszą radzić sobie z krytyką czy negatywnymi ocenami innych. Zwłaszcza, gdy wyrażają kontrowersyjne przekonania, autentyczność może prowadzić do konfliktów. Oczywiste jest, że nie wszyscy zgadzają się z wartościami czy przekonaniami tej czy innej organizacji, dlatego trzeba się liczyć z ryzykiem odrzucenia przez pewne grupy klientów czy środowisk. Skuteczne zarządzenie emocjami w tym kontekście to przede wszystkim zrozumienie, że taka sytuacja jest zupełnie naturalna oraz zadbanie, by nie stała się źródłem naszego dyskomfortu, zawodu, rozczarowania czy frustracji. Radzenie sobie z konfliktami bywa trudne. Warto więc przygotować się zawczasu, aby negatywne konsekwencje nas nie zaskoczyły, nie przytłoczyły, czy też nie przeraziły. Niezwykle pomocne jest wdrożenie w firmach skutecznych narzędzi treningu mentalnego, które wspierają i biznesy, i zespoły, w tym skuteczne scenariuszowanie przyszłości rozwijanie różnych umiejętności, które mają na celu poprawę skuteczności działań, zarządzanie emocjami, zarzadzanie stresem, zmiana niewspierających przekonań.

Ze mną jest tak, że włożyłam duży wysiłek w rozwój osobisty z pomocą narzędzi treningu mentalnego, które uwielbiam (za ich praktyczny charakter i za skuteczność) oraz odpowiednio dobranych technik mindfulness. Klarowne zrozumienie swoich wartości, jasne wyznaczenie celów pozwala mi skoncentrować się na tym, co dla mnie ważne, zachować wewnętrzny spokój pomimo potencjalnych negatywnych reakcji. W sukurs przychodzi mi też umiejętność skutecznej komunikacji, którą wciąż doskonalę. Wyrażanie swoich przekonań, w zrównoważony i szanujący innych sposób, sprzyja redukowaniu konfliktów. Elastyczność i gotowość do słuchania opinii innych osób pomaga w zrozumienia odmiennych punktów widzenia a rozwijanie empatii buduje lepsze relacje i zmniejsza konflikty. Niezmiernie ważne jest wspierające otoczenie, które rozumie i akceptuje moje podejście. Dlatego staram się otaczać ludźmi, którzy podzielają podobne wartości. Jedną z takich społeczności tworzy EKKB, którego mam zaszczyt być członkinią.

Czy bycie sobą i bycie autentycznym w biznesie ma swoja cenę?

Tak. Cena za autentyczność polega czasami na tym, że niektóre osoby, które nie podzielają naszych wartości, mogą nie chcieć z nami współpracować, zwłaszcza jeśli jesteśmy bardzo wyraziści, jeśli jesteśmy zbyt otwarci lub zbyt kontrowersyjni. Jeśli przedsiębiorca podejmuje decyzje o wysokim ryzyku, może to prowadzić do utraty klientów, partnerów lub wsparcia społecznego.

Z drugiej strony ceną za autentyczność jest rezygnacja przez przedsiębiorcę z pewnych strategii PR czy działań marketingowych, które są sprzeczne z jego autentycznym wizerunkiem, a mogłyby stanowić skuteczną reklamę marki. Czy też sytuacja, kiedy przedsiębiorca rezygnuje ze współpracy z partnerami biznesowymi, których praktyki uznaje za nieetyczne. Ta cena to utrata pewnych szans biznesowych i konieczność znalezienia innych, etycznych źródeł współpracy.

Warto zauważyć, że cena za autentyczność bywa widoczna krótkoterminowo, ale w dłuższej perspektywie, korzyści mogą przewyższyć koszty.

Czym dla ciebie jest dojrzała autentyczność?

Autentyczność, również ta dojrzała nie jest stanem niezmiennym, lecz procesem – złożonym i rozwijającym się, który uwzględnia nie tylko indywidualne wartości, ale także zdolność do zrównoważonego funkcjonowania w rozmaitych kontekstach społecznych.
O dojrzałej autentyczności możemy mówić wtedy – gdy jesteśmy w stanie wyrażać siebie w sposób prawdziwy i zgodny z własnymi wartościami, jednocześnie zwracając uwagę na uczucia i potrzeby innych, wtedy – gdy jesteśmy świadomi swoich własnych przekonań, wartości, mocnych stron, ale również swoich obszarów do rozwoju.
Jeśli szanujemy różnice i respektujemy punkty widzenia innych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, jeśli nie naruszamy granic innych osób, jeśli jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe pomysły, gotowi do nauki, zmiany i rozwoju to są to oznaki dojrzałej autentyczności.

Jeśli mamy umiejętność podejmowania ryzyka, wyrażania swojego zdania, ale unikamy niepotrzebnego konfliktu, jeśli nie tracimy swojej tożsamości w obliczu trudności, to jest to dojrzała autentyczność.

Życzę nam wszystkim tak rozumianej dojrzałej autentyczności!

Rozmawiała: Ilona Adamska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *